Lorents Urgård

Senior sivilarkitekt mnal/Daglig leder

lorents@gnistark.no

T: 456 16 900

Lorents har lang erfaring med store og små arkitektprosjekter, fra små tilbygg på privatboliger til skoler, nærings- og kontorbygg. Han startet som arkitekt i 1999 og har bakgrunn fra arkitektkontor i Molde og i Bodø. Før han startet opp Gnist Arkitekter AS jobbet han i Arkitektstudio og Norconsult.

Dag Einar Olsen

Senior sivilarkitekt mnal

dag@gnistark.no

T: 911 18 257

Dag er en sivilarkitekt med lang erfaring fra små og store arkitektoppdrag. Han har bakgrunn
fra bl.a. Arkitektstudio og Norconsult. Dag har jobbet med mange forskjellige typer oppdrag,
alt fra privatboliger til store næringsbygg.

Maria Nicolaysen Mentzoni

Arkitekt, MArch, MNAL

maria@gnistark.no

T: 450 35 417

Maria startet i Gnist Arkitekter i 2015. Hun utdannet arkitekt ved NTNU i Trondheim. Maria har erfaring med små og store oppdrag, mulighetsstudier av tomter, regulering og skisseprosjekter.

John-Birger Søli Holtmo

Arkitektassistent

johhol@gnistark.no

T: 909 79 335

John-Birger er utdannet teknisk tegner med lang erfaring fra små og store oppdrag. Han har bakgrunn fra bl.a. Arkitektstudio og Norconsult. John-Birger jobber i ArchiCAD med bl.a. BIM
og IFC.

Eirik Martin Tollåli

Arkitekt, MArch, MNAL

eirik@gnistark.no

T: 466 86 916

Eirik er utdannet ved Kunstakademiet i Købehavn og Arkitekthøyskolen i Oslo. Eirik er oppvokst i Bodø. Han har interesser innen trearkitektur. I forbindelse med studie var han delaktig i flere
studentprosjekter rundt bruk av tre.

Jorunn Markussen

Administrativ medarbeider

jorunn@gnistark.no

T: 48033455

Jorunn har lang erfaring fra arbeid i bank, og tar seg av det meste av administrative oppdrag på kontoret.

Teresa Sue-Chu

Sivilarkitekt mnal

terchu@gnistark.no

T: 416 38 837

Teresa er utdannet ved NTNU i Trondheim og TU Delft i Nederland, og har erfaring blant med saksbehandling og prosjektering av bolig og kjøpesenter.

Berit Naustvoll

Senior Sivilarkitekt mnal

bernau@gnistark.no

T: 957 25 145

Berit har lang erfaring med store og små prosjekter, og har håndtert de fleste oppgaver fra større skolebygg til mindre antikvariske renoveringer. Berit er også kunnskapsrik på LEAN, BIM og ZEB.