Gnist Arkitekter AS startet opp 1.mars 2014. Kontoret har ambisjoner om å vokse i løpet av de kommende årene og vil være disponibel til alle typer oppdrag i og utenfor Bodø. Gnist Arkitekter setter menneske først i arbeidet mot en god løsning. For å oppnå et godt resultat for våre kunder, vektlegger vi samspill i prosessene der kunden er med å bidrar til gode løsninger. Våre ansatte ønsker å utvikle bærekraftig arkitektur som kan fungere i landskap og nærmiljø med langsiktig perspektiv. Vi skal jobbe mot innovasjon og nyskapning innenfor prosjektets rammer og kundens ønsker. Gnist Arkitetkter ønsker å sette et preg på den tiden vi lever i og være med på å legge retninger for arkitekturen i både nærmiljøet og andre aktuelle arenaer.