Som en del av en stor utbygging av Nord universitet er det oppført nytt kontorbygg som rommer 100 ansatte og samler fellesadministrasjonen på universitetet. Bygget inneholder kontorlokaler i 2. og 3. etasje, møterom og kafe i 1.etasje og tekniske rom og garderober i kjeller. Bygget er fleksibelt slik at det kan tilpasses endringer i bruk etter hvert som behovene til universitetet endrer seg.

 

Bygget er utarbeidet med utgangspunkt i skisseprosjekt. Oppdraget omfattet detaljprosjektering og er utført i samarbeid med Naustvoll arkitekter og rådgivere innenfor tekniske fag fra Rambøll.