Som en del av en stor utbygging av Nord universitet er det oppført nytt kontorbygg som rommer 100 ansatte og samler fellesadministrasjonen på Nord Universitet. Bygget inneholder primært kontorlokaler (2. og 3. etasje), møterom (1.etasje) og tekniske rom (kjeller). Bygget er fleksibelt, slik at det kan tilpasses endringer i bruk etter hvert som universitetet endrer seg.

 

Bygget er utarbeidet med utgangspunkt i skisseprosjekt. Og er utført i samarbeid med Naustvoll arkitekter og rådgivere tekniske fag fra Rambøll.