Dreyfushammarn 11 er et kontorbygg som ligger på Rønvikleira i Bodø. Prosjektet omfatter endret planløsning, tilbygg og fasaderenovering. Tilbygget gir enklere logistikk da det knytter sammen bygget gjør at en kan bevege seg sirkulært i bygget. Tilbygget har en åpen spilefasade som ligger utenfor klimaskillet. Spilefasaden vender mot sør og fungerer som solskjerming da spilene hindrer direkte sollys inn i kontorlokalene samtidig som det slipper inn indirekte lys. Tilbygget kobler seg til den gamle fasaden og støttes opp av søyler da det er løftet fra bakken for å sikre adkomst til bygget som nås under tilbygget.