Fauske kommune inviterte til anbudskonkurranse i 2015 om nytt allaktivitetshus som skulle plasseres på tomten til det gamle rådhuset midt i Fauske sentrum. Med marmortorget som forplass og et stort grøntdrag rundt ønsket de et bygg med bibliotek, kino, storsal og kulturskole samt cafe.

 

Vi arbeidet med to viktige føringer i utformingen av bygget. Den første er møtet mellom by og park. Bygget ligger i skjæringspunktet mellom bymiljøet og et stort grøntdrag. Vi ønsket å utnytte denne spenningen ved å la bygget henvende seg mot både by og park og hente kvaliteter fra begge sider.

 

Den andre føringen var å vise frem de ulike aktivitetene gjennom alle døgnets tider. Bygget skal være et vindu mot byen; transparens i forstand av å vise fram aktivitetene i bygget gjennom hele døgnet. Transparens mellom inne og ute, men også transparens internt i bygget.

 

Bygget er lagt i terrenget slik at bygget består av flere nivåer, i prosjektet ligger også et potensiale til å utvide og pusse opp parken rundt.

 

Konkurransen ble vunnet med bidraget ”disPlay”i 2015.