Titanic fjellstue er prosjektert på oppdrag for Fjellfarer AS og ligger i det nedlagte gruvesamfunnet Jakobsbakken i Sulitjelma, Fauske kommune. Bebyggelsen på Jakobsbakken har status som vernetbygningsmiljø og det er derfor kun tillatt å føre opp nye bygg der det tidligere har stått et bygg. På den aktuelle tomta sto det tidligere en lauskarbrakke, brukt av de som arbeidet i gruvene i Sulitjelma. Den gamle hytta brant ned for over 50 år siden og er ikke blitt bygget opp siden.

 

Siden bygningsmiljøet er vernet skal nye bygg oppføres med utgangspunkt i det gamle bygget som har stått der. I dette tilfellet er Fasaden tegnet med utgangspunkt i bilder og tegninger av det gamle bygget. Formen eller planet er ganske likt og høyden er tilnærmet lik den gamle hytta, men byggeteknikken er ny og bygget er tilpasset ny bruk. Bygget er tenkt med konstruksjon i massivtre med skrå, irregulære innervegger som bukter seg som en gruvegang gjennom bygget og ender opp i lyset i peisestua med utsikt over fjellene i Sulis.