Triangel Hytta

Oppdragsgiver: Nordland KFUK-KFUM

Status: Under prosjektering

Rolle: Ark

Areal: 150 m2

Sted: Rønvikfjellet, Bodø

 

 

Hytten har en trekantform som lager en beskyttet barriere mot veien, og samtidig åpner seg ut mot uteområdet. Hovedhusets er plassert slik at den i front krager ut over platået, som er med på å forsterke utsikten fra samlingsrommet. Byggene har en klar bakside fra veien, uten vindusåpninger, som en kontrast til det åpne og inviterende uterommet mot vest. Åpningene mot vest knytter hytta godt opp mot platået og bidrar til å skape et aktivt tun. Tunet forsterkes og skapes ved å også dele funksjonene opp i ulike bygg. Her ved hovedhuset og servicebygget.

 

Hovedhuset består av et stort samlingsrom, kjøkken, entre og sovehems, og den fleksible planen gir gode muligheter for variert bruk. Samlingsrommet har en hel vegg av glass for å understreke og hylle den flotte utsikten mot Landegode (og midnattsolen på sommeren). Her er det rikelig med plass for måltider, soving, undervisning, samlinger og utleie til ulike arrangement.

 

Plan 2. etg
 
 
 
 

Triangel Hytta

Oppdragsgiver: Nordland KFUK-KFUM

Status: Under prosjektering

Rolle: Ark

Areal: 150 m2

Sted: Rønvikfjellet, Bodø

 

Hytten har en trekantform som lager en beskyttet barriere mot veien, og samtidig åpner seg ut mot uteområdet. Hovedhusets er plassert slik at den i front krager ut over platået, som er med på å forsterke utsikten fra samlingsrommet. Byggene har en klar bakside fra veien, uten vindusåpninger, som en kontrast til det åpne og inviterende uterommet mot vest. Åpningene mot vest knytter hytta godt opp mot platået og bidrar til å skape et aktivt tun. Tunet forsterkes og skapes ved å også dele funksjonene opp i ulike bygg. Her ved hovedhuset og servicebygget.

Hovedhuset består av et stort samlingsrom, kjøkken, entre og sovehems, og den fleksible planen gir gode muligheter for variert bruk. Samlingsrommet har en hel vegg av glass for å understreke og hylle den flotte utsikten mot Landegode (og midnattsolen på sommeren). Her er det rikelig med plass for måltider, soving, undervisning, samlinger og utleie til ulike arrangement.

 

GNIST Arkitekter