Gnist Arkitekter fikk sammen Rambøll AS oppdraget med å tegnet skisseprosjektet og forprosjektet til nye Tverlandet skole. Skolen på omlag 9000 m2 har elever fra 1 til 10 trinn fordelt på 3 paraleller. Skolen ble prosjektert som passivhus og med særlig vekt lagt på gode dagslysforhold for elevene.

 

Elevene er fordelt i tre fløyer som er knyttet sammen med en gate hvor alle fellesfunksjoner er plassert. Fellesfunksjoner som k&h, musikkrom, auditorium, gymsal, amfi, kantine osv. er lett tilgjengelig fra gaten. Store og arealeffektive felles areal bidrar til å skape en spennende skole.