Burøya har stort potensial i utviklingen av Bodø!

På vegne av Dahl Fiskeri As har vi gjort et mulighetsstudie av deres tomt på Burøya. Studiet viser et enormt potensiale for utvikling av området.

Posted by | View Post | View Group