Fløberget hyttefelt varsel om oppstart av detaljregulering

 

Kunngjøring av igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist arkitekter AS i 1. etasje i Sjøgata 5, 8006 Bodø, den 15.02.2022, kl.16.30. Her vil man få presentert planskisser og ha mulighet til å komme med spørsmål.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til vår nettside www.gnistark.no/planprosess/ og Bodø kommunes hjemmeside bodo.kommune.no/arealplaner/ og til Gnist Arkitekter AS, tlf: 480 33 455.

Innspill til planarbeidet sendes Gnist arkitekter AS v/Lorents Urgård, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller til lorurg@gnistark.no innen 04.03.2022.

Trålveien 6 og 10, Bodø kommune

Kunngjøring av igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale

Opplysninger om planarbeidet vises på www.gnistark.no/arealplaner/tralveien og informasjon fås ved henvendelse til Gnist Arkitekter AS, tlf.: 480 33 455. Direkte berørte parter tilskrives. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Gnist Arkitekter AS, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller marhan@gnistark.no innen 22.12.2021.

 

Vårt forhold til data

Denne siden benytter seg av cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse.