Trålveien 6 og 10, Bodø kommune

Kunngjøring av igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale

Opplysninger om planarbeidet vises på www.gnistark.no/arealplaner/tralveien og informasjon fås ved henvendelse til Gnist Arkitekter AS, tlf.: 480 33 455. Direkte berørte parter tilskrives. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Gnist Arkitekter AS, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller marhan@gnistark.no innen 22.12.2021.

 

Vårt forhold til data

Denne siden benytter seg av cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse.