Konsept B

Vi har utført mulighetsstudie, reguleringsplan, skisse- og forprosjekt for Konsept B, kvartal 25 i Bodø sentrum. Prosjektet omfatter 54 leiligheter, næringslokaler på bakkeplan og en bunkers fra andre verdenskrig. Bunkersen ligger under bygningen, har egen inngang fra gateplan og kan ses i parkeringshuset og gjennom vinduer fra gata.

Byporten – Fylkesmannen i Nordland

På oppdrag fra Eiendom 2020 AS var vi med i konkurranse om nye kontorlokaler for Fylkesmannen i Nordland – som vi vant. Byporten er et fleksibelt kontorbygg på fire etasjer, hvor de tre øverste inneholder kontorer, mens det er kantine, garderober m.m i første etasje. Bygget er i dag under oppføring av Consto og skal ferdigstilles høsten 2020.

Sjøgata 5 – transformasjon til kontor

Kontorlokalene våre er et transformasjonsprosjekt hvor vi har vært både arkitekt, byggherre og ansvarlig søker. Det startet med et ønske om å invitere folk inn og være synlig i bybildet.

Kvartal 99

Gnist Arkitekter AS har stått for Detaljprosjektering av parkeringshuset Kvartal 99. Prosjektet har et areal på ca. 10.000 m2 og har 345 p-plasser fordelt på 2 plan under lokk. På taket, som har tilkomst via Prinsensgate, er det prosjektert en framtidig park. Gunvald Johansen har vært totalentreprenør.

Byutviklingsområde vest

Vi har utarbeidet en mulighetsstudie av utviklingsområde vest i Bodø. Prosjektet er gjort i samarbeid med AT Plan og Arkitektur fra Tromsø og viser mulig fremtidig utvikling av dette sentrumsnære området i Breivika.

Mulighetsstudie Burøya

Burøya har stort potensial i utviklingen av Bodø. På oppdrag fra Dahl Fiskeri As har vi gjort en mulighetsstudie av deres tomter på Valen i Bodø. Området ligger fint til da det er sørvendt, har utsikt mot sentrum og samtidig mot Landegode, noe som gjør at området har meget attraktiv beliggenhet.

NORD Universitet

Som en del av en stor utbygging av Nord universitet er det oppført nytt kontorbygg som rommer 100 ansatte og samler fellesadministrasjonen på universitetet. Bygget inneholder kontorlokaler i 2. og 3. etasje, møterom og kafe i 1.etasje og tekniske rom og garderober i kjeller. Bygget er fleksibelt slik at det kan tilpasses endringer i bruk etter hvert som behovene til universitetet endrer seg.

Dreyfushammarn 11

Dreyfushammarn 11 er et kontorbygg som ligger på Rønvikleira i Bodø. Prosjektet omfatter endret planløsning, tilbygg og fasaderenovering. Tilbygget gir enklere logistikk da det knytter sammen bygget gjør at en kan bevege seg sirkulært i bygget. Tilbygget har en åpen spilefasade som ligger utenfor klimaskillet. Spilefasaden vender mot sør og fungerer som solskjerming da spilene hindrer direkte sollys inn i kontorlokalene samtidig som det slipper inn indirekte lys. Tilbygget kobler seg til den gamle fasaden og støttes opp av søyler da det er løftet fra bakken for å sikre adkomst til bygget som nås under tilbygget.

Vårt forhold til data

Denne siden benytter seg av cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse.