Kautokeino Skole

Č U O L D D U S  //  V E V

Lødingen skole

Skolen er bygget på tomten hvor den gamle skolen lå, sentralt på Lødingen. Skolen er dimensjonert for 165 elever fra 1-10 trinn og har et areal på ca 3000m2.

Tverlandet skole

Gnist Arkitekter fikk sammen Rambøll AS oppdraget med å tegnet skisseprosjektet og forprosjektet til nye Tverlandet skole. Skolen på omlag 9000 m2 har elever fra 1 til 10 trinn fordelt på 3 paralleller. Skolen ble prosjektert som passivhus og med særlig vekt lagt på gode dagslysforhold for elevene.

Risøyhamn Skole

Detaljprosjektering av ny skole i Risøyhamn. Skolen skal inneholde undervisningsrom for 1-10 klasse, SFO, spesialrom som kunst og håndverk, musikk, mat og helse og skolebibliotek samt administrasjonsarealer. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise sammen med Sortland Entreprenør.

NORD Universitet

Som en del av en stor utbygging av Nord universitet er det oppført nytt kontorbygg som rommer 100 ansatte og samler fellesadministrasjonen på universitetet. Bygget inneholder kontorlokaler i 2. og 3. etasje, møterom og kafe i 1.etasje og tekniske rom og garderober i kjeller. Bygget er fleksibelt slik at det kan tilpasses endringer i bruk etter hvert som behovene til universitetet endrer seg.

Vårt forhold til data

Denne siden benytter seg av cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse.