Burøya har stort potensial i utviklingen av Bodø! På oppdrag fra Dahl Fiskeri As har vi gjort et mulighetsstudie av deres tomter på Valen i Bodø. Området ligger fint til da det er sørvendt, har utsikt mot sentrum og samtidig mot Landegode, noe som gjør at området har meget attraktiv beliggenhet.

Forslaget innebærer en utvikling på ca 55.000 m2 fordelt på kontor og næringsareal, hotell, boliger, forskningsanlegg og messe/konferanse lokaler. I mulighetsstudiet så vi på ulike måter å utnytte tomten på.  Det ble sett på ulike bygningsstrukturer og å lage gode kvaliteter i uteområdene  slik at man kan etablere fine uterom som er offentlig tilgjengelige. Studiet viser et enormt potensiale for utvikling av området.