Tollå barnehage

Vinteren 2021 startet detaljprosjektet for Tollå Barnehage i Beiarn. Bygget ligger i skogkanten i Tollådalen og er organisert med to innganger til hver sin garderobe fra overdekket uteareal. Innvendig er flere lekerom av ulik størrelse, klatrevegg, vannrom – felles spiserom og kjøkken. Personalinngang er separat med tilhørende kontor og personalrom. Utenfor bygget er det opparbeidet ny adkomstvei, parkering ved adkomst og et utelekeareal tilpasset byggets plassering i skogen med gapahuk, terrassedekker og sandlekeareal bl.a.

Buholmen båt

Buholmen Båt AS ønsket seg et nytt komplett anlegg som var skreddersydd for deres virksomhet på Burøya i Bodø. Selskapet er forhandler av fritids- og yrkesbåter og ønsket seg bl.a et eget bryggeanlegg med mulighet for visning av båter, samt en mulighet for å ta imot gjester som kom sjøveien.

Stingraybygget, Fauske

«Stingray-bygget» er Nord-Norges første BREEAM Excellent-sertifiserte industribygg. Det eies av Wenberg Fiskeoppdrett AS og er en del av Wenberg industripark på Fauske. Bygget er spesialtilpasset leietakeren, Stingray Marine Solutions AS, som har opprettet en avdeling på Fauske.

Enebolig – Massivtre i Rønvika

Eneboligen er tegnet med utgangspunkt i en kreativ og aktiv familie, med åpne løsninger, god takhøyde, kontakt med uteområdene og gode rom. Boligen ligger i hagen til eksisterende bebyggelse og er plassert og formet for å gi minst mulig skyggevirkning til eksisterende bebyggelse og bevare mest mulig grøntareal.

Kvæfjord helsehus

Gnist har sammen med Hinstein og Harstadbygg utarbeidet detaljprosjekt og omtegning av Kvæfjord Helsehus.

Nelius Hallans veg 12

Huset er tegnet for en engasjert byggherre som ønsket seg et hjem med sterkt geometrisk formspråk og mye lyst og luft. Boligen er horisontaldelt med 2 leiligheter på bakkeplan og en stor leilighet i 2. etasje, i tillegg til parkeringskjeller og takterrasse.

Kautokeino Skole

Č U O L D D U S  //  V E V

Konsept B

Vi har utført mulighetsstudie, reguleringsplan, skisse- og forprosjekt for Konsept B, kvartal 25 i Bodø sentrum. Prosjektet omfatter 54 leiligheter, næringslokaler på bakkeplan og en bunkers fra andre verdenskrig. Bunkersen ligger under bygningen, har egen inngang fra gateplan og kan ses i parkeringshuset og gjennom vinduer fra gata.

Komsalia, Rekkehus

Gnist Arkitekter og Verte – landskap og arkitektur vant i november 2020, konkurransen om å utvikle et boligområde med rekkehus på Lille Komsa i Alta. Vi ønsker å bygge 25 rekkehus i massivtre, med fleksible planløsninger og gode bokvaliteter. Fokus i prosjektet har blant annet vært å minimere terrenginngrep, skape gode fellesområder ute for uformelle møter mellom beboerne og rasjonelle konstruksjoner med fokus på miljøvennlige løsninger og materialer.

Lille – Komsa, Lavblokker

Gnist Arkitekter og Verte – landskap og arkitektur kom på andreplass i konkurransen om å utvikle et boligområde med lavblokker på Lille Komsa i Alta. Fokus i prosjektet har blant annet vært å minimere terrenginngrep, skape gode fellesområder ute og inne for uformelle møter mellom beboerne og rasjonelle konstruksjoner med fokus på miljøvennlige løsninger og materialer.

Byporten – Fylkesmannen i Nordland

På oppdrag fra Eiendom 2020 AS var vi med i konkurranse om nye kontorlokaler for Fylkesmannen i Nordland – som vi vant. Byporten er et fleksibelt kontorbygg på fire etasjer, hvor de tre øverste inneholder kontorer, mens det er kantine, garderober m.m i første etasje. Bygget er i dag under oppføring av Consto og skal ferdigstilles høsten 2020.

Sjøgata 5 – transformasjon til kontor

Kontorlokalene våre er et transformasjonsprosjekt hvor vi har vært både arkitekt, byggherre og ansvarlig søker. Det startet med et ønske om å invitere folk inn og være synlig i bybildet.

Töölön takomo

Vi deltok i ein konkurranse om å omforma eit bytorg i bydelen Töölö i Helsingfors. Torget skal omformast i samanheng med ein stasjon til den nye undergrunnsbanen som skal byggast her.

Lødingen skole

Skolen er bygget på tomten hvor den gamle skolen lå, sentralt på Lødingen. Skolen er dimensjonert for 165 elever fra 1-10 trinn og har et areal på ca 3000m2.

Kvartal 99

Gnist Arkitekter AS har stått for Detaljprosjektering av parkeringshuset Kvartal 99. Prosjektet har et areal på ca. 10.000 m2 og har 345 p-plasser fordelt på 2 plan under lokk. På taket, som har tilkomst via Prinsensgate, er det prosjektert en framtidig park. Gunvald Johansen har vært totalentreprenør.

Byutviklingsområde vest

Vi har utarbeidet en mulighetsstudie av utviklingsområde vest i Bodø. Prosjektet er gjort i samarbeid med AT Plan og Arkitektur fra Tromsø og viser mulig fremtidig utvikling av dette sentrumsnære området i Breivika.

Tverlandet skole

Gnist Arkitekter fikk sammen Rambøll AS oppdraget med å tegnet skisseprosjektet og forprosjektet til nye Tverlandet skole. Skolen på omlag 9000 m2 har elever fra 1 til 10 trinn fordelt på 3 paralleller. Skolen ble prosjektert som passivhus og med særlig vekt lagt på gode dagslysforhold for elevene.

Loftet Lodge

Loftet Lodge planlegges på et platå tett inntil Leiråtindbreen. Hytta er med andre ord godt utenfor allfarvei og skal brukes som base for turer og opplevelser på høyfjellet i Beiarn kommune.

Mulighetsstudie Burøya

Burøya har stort potensial i utviklingen av Bodø. På oppdrag fra Dahl Fiskeri As har vi gjort en mulighetsstudie av deres tomter på Valen i Bodø. Området ligger fint til da det er sørvendt, har utsikt mot sentrum og samtidig mot Landegode, noe som gjør at området har meget attraktiv beliggenhet.

Risøyhamn Skole

Detaljprosjektering av ny skole i Risøyhamn. Skolen skal inneholde undervisningsrom for 1-10 klasse, SFO, spesialrom som kunst og håndverk, musikk, mat og helse og skolebibliotek samt administrasjonsarealer. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise sammen med Sortland Entreprenør.

Støyskjerm

I innseilinga ti Bodø skal støyskjermen definere et skille mellom bolig- og industriområdet på langstranda. På den ene siden ligger Bodø Panorama, på andre siden ligger en av byens siste industriområder. Skjermen fungerer  som containerlager og er stamt utformet med trepanel som er lagt i forskjellig retning.

Triangelhytta

Triangelhytta ligger fint til på Rønvikfjellet i Bodø med utsikt mot Lofoten. Hytta er KFUM og KFUK speiderhytte og har vært samlingssted for speidere i Bodø siden 1920-årene. Speiderne ønsker en ny hytte som skal gi utvidet mulighet for bruk.

NORD Universitet

Som en del av en stor utbygging av Nord universitet er det oppført nytt kontorbygg som rommer 100 ansatte og samler fellesadministrasjonen på universitetet. Bygget inneholder kontorlokaler i 2. og 3. etasje, møterom og kafe i 1.etasje og tekniske rom og garderober i kjeller. Bygget er fleksibelt slik at det kan tilpasses endringer i bruk etter hvert som behovene til universitetet endrer seg.

Dreyfushammarn 11

Dreyfushammarn 11 er et kontorbygg som ligger på Rønvikleira i Bodø. Prosjektet omfatter endret planløsning, tilbygg og fasaderenovering. Tilbygget gir enklere logistikk da det knytter sammen bygget gjør at en kan bevege seg sirkulært i bygget. Tilbygget har en åpen spilefasade som ligger utenfor klimaskillet. Spilefasaden vender mot sør og fungerer som solskjerming da spilene hindrer direkte sollys inn i kontorlokalene samtidig som det slipper inn indirekte lys. Tilbygget kobler seg til den gamle fasaden og støttes opp av søyler da det er løftet fra bakken for å sikre adkomst til bygget som nås under tilbygget.

Titanic Fjellstue

Titanic fjellstue er prosjektert på oppdrag for Fjellfarer AS og ligger i det nedlagte gruvesamfunnet Jakobsbakken i Sulitjelma, Fauske kommune. Bebyggelsen på Jakobsbakken har status som vernetbygningsmiljø og det er derfor kun tillatt å føre opp nye bygg der det tidligere har stått et bygg. På den aktuelle tomta sto det tidligere en lauskarbrakke, brukt av de som arbeidet i gruvene i Sulitjelma. Den gamle hytta brant ned for over 50 år siden og er ikke blitt bygget opp siden.

Parkveien 51

Bofellesskap og modulprosjekt i Bodø sentrum

Enebolig Plysjbyen

På oppdrag fra kunde har vi tegnet tilbygg og ombygging av eksisterende Villa fra 1932. Prosjektet ligger i den vernede bydelen Plysjbyen i Bodø. Området har villabebyggelse fra 1928 og frem til krigen.

Vårt forhold til data

Denne siden benytter seg av cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse.